Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Diverzifikační podpora pro pěstitele cukrové řepy

Dne 16.4.2008 Vláda ČR schválila Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy. Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok 2007/2008 stanovena České republice rozhodnutím Komise (ES) č. 278/2007 a činí 11 220 770, 83 EUR pro pěstitele cukrové řepy, dodavatele podniku EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., za odevzdanou kvótu cukru ve výši 102 472,793 tun.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení