Nepřehlédněte

 • Příjem Jednotné žádosti 2018

  Upozorňujeme, že řádný příjem byl ukončen 15. května.

  Žadatelé mají ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 11. června. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.
  Podrobné informace najdete v tiskové zprávě


 • OPŽL Kladno

  Upozorňujeme, že od 12. března 2018 najdete pobočku Oddělení příjmu a žádostí LPIS Kladno na nové adrese: Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno.


 • Žádost o dotaci na založení lesního porostu 2018

  8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.


 • Fotosoutěž

  Fotíte rádi? Pak pro vás máme dobrou zprávu! Státní zemědělský intervenční fond, Celostátní síť pro venkov pro vás přichystaly fotosoutěž "Vyfoť venkov".

  Bližší informace najdete zde.


 • Newsletter 2018 - Duben


 • Příjem žádostí na sucho 2017

  Příjem žádostí přesunut na polovinu června 2018.

  Podrobnosti ZDE.


 • SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2017


 • Konec cukerných kvót

  Od 1. října 2017 éra regulace trhu s cukrem skončila a střídá ji liberalizace.

  Bližší informace naleznete na www.szif.cz v záložce Cukr/Bioethanol/Isoglukóza a v tiskové zprávě ZDE.


 • Lesnická neprojektová opatření PRV

  Podzimní příjem žádostí o zařazení přesunut na jaro 2018...

  pro opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
  - Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  - Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)
  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.


 • Příručka pro žadatele – Kontroly na místě – lesnická opatření

  Pro žadatele o dotace v rámci Lesnických opatření jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, ...

  která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech.
  Příručka - zde

  příloha PDF