Nepřehlédněte

 • Newsletter SZIF - číslo 4 / 2022

  K odběru Newsletteru a všech ostatních informací publikovaných na www.szif.cz se můžete přihlásit na našich webových stránkách v zápatí úvodní obrazovky. Po přihlášení je možné libovolně zvolit sekce, ze kterých budou informace zasílány.


 • Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

  V Praze dne 22. srpna 2022

  V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je ke stažení na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře SZIF. Pro ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha pro rok 2022, není nutné individuálně dokládat potvrzení o půdní vlhkosti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ministerstvo zemědělství pro rok 2022 tyto podklady (mapy) zajistilo a jsou již přeneseny do evidence půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), kde je informace o suchu vztažena k jednotlivým dílům půdních bloků. Jednou z možností podání ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha, je využití možnosti mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha. Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách provádět příkrm pasených zvířat, který je zde za normálních okolností zakázán (§ 19 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a § 16 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření). Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o zásahu vyšší moci. Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě.


 • Poděkování

  Patříme mezi nejlepší!


  Milé kolegyně, milí kolegové,

  jsem opravdu moc rád, že náš Fond funguje na profesionální úrovni a naplňuje své poslání. Již tradičně jsme získali vysoce nadprůměrné hodnocení v žebříčku K-Index, který hodnotí mimo jiné i hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky či riziko korupce. Ocenění jsme získali od neziskové organizace Hlídač státu, a to opakovaně.

  Chtěl bych Vám moc poděkovat za Vaši práci, za zodpovědný a týmový přístup. Takové prémiové postavení mezi hodnocenými organizacemi nám významným způsobem pomáhá při budování důvěryhodnosti a pozice odborné autority. Ocenění, které jsme opakovaně získali, je samozřejmě Vaše zásluha.

  Mnohokrát Vám děkuji a přeji krásné léto, během nějž zajisté načerpáte nové síly k naší další společné práci.

  Martin Šebestyán
  Generální ředitel


 • Ukončení omezení úředních hodin v rámci nouzového stavu

  S účinností od 3. 3. 2022 se úřední hodiny vrací do běžného provozu při současném dodržování bezpečnostních pravidel stanovených vládou. K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, i nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt. Při návštěvě pracoviště SZIF bude vyžadováno dodržování základních bezpečnostních a hygienických nařízení, a to používání odpovídajících ochranných pomůcek (respirátor FFP2 nebo nano rouška), a dále dodržování bezpečné min. 2 m vzdálenosti mezi jednotlivými osobami.

  Úřední hodiny
  Podatelna – centrální pracoviště

  Pondělí a středa 7:00 – 17:00
  Úterý a čtvrtek 7:00 – 15:00
  Pátek 7:00 – 14:00

  Úřední hodiny
  Podatelna – Regionální odbory a Oddělení příjmu žádostí a LPIS

  Pondělí a středa 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
  Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou


 • Sazby dotačních titulů Přímých plateb pro rok 2021

  Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021

  SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ PŘÍMÝCH PLATEB 2021

  Harmonogram předpokládané administrace podpor Jednotné žádosti 2021


 • Sdělení dlužníkům o možnosti využití veřejnoprávního institutu tzv. Milostivého léta


 • Úprava Portálu farmáře

  Doplnění možnosti „Obecného podání“.

  Podrobné informace naleznete zde .


 • Upozornění pro žadatele

  12. kola Programu rozvoje venkova

  Upozornění pro žadatele, jejichž Žádost o dotaci byla doporučena ke spolufinancování z 12. kola PRV, na povinnost dodržet § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění, při výběru dodavatele realizace projektu v případě realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  Kompletní informace je k dispozici ZDE.

  Nejčastější dotazy - Pro žadatele 12. kola PRV § 4b zákona č. 159/2006 sb. o střetu zájmů.


 • Zalesnění zemědělské půdy

  V roce 2022 lze znovu žádat o dotaci na první zalesnění.

  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.


 • SZIF připravuje nový systém kontrol, bude založený na datech z družic