Nepřehlédněte

 • 8. kolo příjmu žádostí PRV 14-20

  1. 10. 2019 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění žádostí.

  Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.
  Bližší informace jsou k dispozici ZDE.

  Pravidla k jednotlivým dotačním titulům byla vypublikována 1. 8. 19 u dotčených opatření na webových stránkách www.szif.cz.

  Informace k postupu administrace Žádosti o dotaci - 8. kolo příjmu Prezentace.


 • Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 16. výzvu příjmu žádostí OP Rybářství 2014-2020


 • RO Ústí nad Labem - OMEZENÍ PROVOZU

  Z důvodu vytopení objektu Masarykova 19/275, 400 01 ústí nad Labem je omezen provoz tohoto pracoviště.

  Prosíme klienty, aby se obraceli na pracovníky tohoto pracoviště pouze telefonicky. Telefonní čísla jsou k dispozici na našich webových stránkách: Kontakty RO Ústí nad Labem


 • Žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2019

  Posledním možným termínem podání je 2. prosinec 2019.

  Více informací ZDE.


 • Nedostupnost IS SZIF

  Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF budou v termínu od 1. 11. 16:00 do 4. 11. 2019 6:00 Portál farmáře a www.szif.cz mimo provoz.


 • Newsletter SZIF - číslo 4 / 2019

  K odběru Newsletteru a všech ostatních informací publikovaných na www.szif.cz se můžete přihlásit na našich webových stránkách v zápatí úvodní obrazovky.
  Po přihlášení je možné libovolně zvolit sekce, ze kterých budou informace zasílány.

  Pokud jsou v rámci zvolených sekcí publikovány nové informace, je vždy ten den v odpoledních hodinách zaslán jeden e-mail s odkazy na publikované dokumenty.

  příloha PDF
 • Nově na webu

  Seznamy příjemců dotací v otevřeném formátu naleznete zde:

  Seznam příjemců dotací


 • KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


 • GDPR

  Oznámení o ochraně osobních údajů

  Zásady jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE .


 • Příručka pro žadatele – Kontroly na místě – lesnická opatření

  Pro žadatele o dotace v rámci Lesnických opatření jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, ...

  která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech.
  Příručka - zde

  příloha PDF