Obsah sekce: Kalendář opatření
 • Pokryv či výskyt posklizňových zbytků

  1.6.-15.7.2017
 • Sledování intenzity chovu přežvýkavců 3 VDJ/ha

  1.6.-30.9.2017
 • EFA (úhor) - povinnost porostu plodin v případě posledního roku úhoru

  1.6.-15.7.2017
 • EFA (plodiny vázající dusík) - povinnost pokryvu půdy plodinami nebo posklizňovými zbytky v případě jednoletých plodin

  1.6.-15.7.2017
 • EFA (souvrať) - povinnost souvislého porostu

  1.6.-15.7.2017
 • Vykázání narození masného telete v ÚE

  1.4.2016-31.3.2017
 • EFA (úhor) - evidence DPB s kulturou U v LPIS na žadatele (platí pro poslední rok úhoru)

  1.1.-15.7.2017
 • Poslední den podání JŽ se snížemí platby o 1 % za každý pracovní den zpoždění po 15.5.

  9.6.2017
 • Poslední den podání JŽ v řádném termínu

  15.5.2017
 • Chování bahnic/koz na hospodářství žadatele

  15.5.-11.9.2017
 • EFA (meziplodliny) - povinnost porostu letní varianty meziplodin

  31.7.-20.9.2017
 • EFA (meziplodiny) - povinnost porostu zimní varianty meziplodin

  20.9.-31.10.2017
 • Konec kontrolního období evidence DPB v LPIS na žadatele (DPB musí být veden od data podání žádosti)

  20.8.2017
 • Diverzifikace plodin - vegetační období

  1.6.-31.8.2017
 • Evidence dojnic v ÚE

  31.3.2017
 • Poslední den pro doložení dokladů z ÚE pro účely plateb na KBTPM a ovce/kozy

  30.9.2017
 • Prokazování produkce za předchozí kalendářní rok

  1.-31.1.2017
 • Podání JŽ v řádném termínu

  1.4.-15.5.2017
 • Podání JŽ po řádném termínu se sankcí

  16.5.-9.6.2017
 • Začátek doby závazku

  1.6.2017-31.5.2018
 • Retenční období - Dojnice (Zvětšení lehacího prostoru, Zlepšení stájového prostředí), Prasata (Zlepšení životních podmínek pro prasnice, Zvětšení plochy pro odstavená selata)

  1.6.-31.12.2017
 • Retenční období - Dojnice (Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy)

  1.6.-30.11.2017
 • Retenční období - Prasata (Zlepšení životních podmínek pro prasničky)

  1.6.2017-31.5.2018
 • Evidence kategorií prasat v IZR

  1.6.2017-31.5.2018
 • Období dezinsekce všech deklarovaných objektů (Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic)

  1.6.-30.9.2017
 • Období porodu/otelení - Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

  1.7.-30.11.2017
 • Prodloužené období pro porod/otelení - Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

  1.-15.12.2017
 • Hlášení prasat do IZR za leden

  1.-20.2.2018
 • Hlášení prasat do IZR za únor

  1.-20.3.2018
 • Hlášení prasat do IZR za červen

  1.-20.7.2017
 • Hlášení prasat do IZR za červenec

  1.-20.8.2017
 • Hlášení prasat do IZR za srpen

  1.-20.9.2017
 • Hlášení prasat do IZR za září

  1.-20.10.2017
 • Hlášení prasat do IZR za říjen

  1.-20.11.2017
 • Hlášení prasat do IZR za listopad

  1.-20.12.2017
 • Hlášení prasat do IZR za prosinec

  1.-20.1.2018
 • Hlášení prasat do IZR za březen

  1.-20.4.2018
 • Hlášení prasat do IZR za duben

  1.-20.5.2018
 • Hlášení prasat do IZR za květen

  1.-20.6.2018
 • Hlášení nahrazení dojnic

  31.3.2018
 • Možnost změn u hlášení prasat do IZR

  1.7.2017-30.6.2018
 • Konec kontrolního období evidence DPB v LPIS na žadatele (DPB musí být veden od data podání žádosti)

  31.8.2017
 • Konec kontrolního období evidence DPB v LPIS na žadatele (DPB musí být veden od data podání žádosti)

  31.10.2017
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 31.8.

  15.5.-31.8.2017
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 11.9.

  15.5.-11.9.2017
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 30.9.

  15.5.-30.9.2017
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 31.10.

  15.5.-31.10.2017
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 31.12.

  15.5.-31.12.2017
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 31.5. následujícího roku

  15.5.2017-31.5.2018
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k datu podání žádosti

  15.5.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k datu podání žádosti

  15.5.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 31.8.

  15.5.-31.8.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 11.9.

  15.5.-11.9.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 30.9.

  15.5.-30.9.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 31.10.

  15.5.-31.10.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 31.12.

  15.5.-31.12.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 31.5. následujícího roku

  15.5.2017-31.5.2018
 • OČCH - od 2. roku zabezpečení proti přejezdům

  1.1.-15.6.2017
 • EZ - ovocné sady, R - jahodník, prokazování produkce za předchozí rok

  31.1.2017
 • IP - ovoce, IPZ - zahájení sledování + zaznamenání údajů

  1.3.-30.9.2017
 • EZ: SI - počátek sledování + zaznamenání údajů

  1.3.-30.9.2017
 • BIOPÁSY - období pro zapravení do půdy

  1.4.-15.6.2017
 • OČCH - zabezpečení proti přejezdům v 1. roce

  15.4.-15.6.2017
 • AEKO - termín pro podání změny v žádosti o zařazení

  16.5.2017-10.1.2018
 • ZOP, DSO - nejzazší termín pro založení travního porostu a aplikaci hnojiv

  31.5.2017
 • IP, RV - prosvětlení keřů, odstranění zálistků

  1.6.-30.9.2017
 • Kontrolní období intenzity chovu hospodářských zvířat pro T a G

  1.6.-30.9.2017
 • Vedení elektronického registru koní v hospodářství

  1.6.-30.9.2017
 • OČCH - založení porostu

  16.6.-15.7.2017
 • IP ovoce - řez ovocných keřů

  1.5.-30.6.2017
 • R - jahodník - min. období pro pěstování, U - 1. mechan. operace

  30.6.2017
 • AEKO - nejzazší termín pro podání žádosti o změnu zařazení vztahující se k předchozímu roku

  10.1.2017
 • R - jahodník - odstranění čepelí listů (vyjma podzimních výsadeb v t od 1.9. do 31.12.)

  30.4.2017
 • IP - jahodník - odstranění čepelí listů (vyjma podzimních výsadeb v t od 1.9. do 31.12.)

  30.4.2017
 • OČCH - ochrana proti zásahům

  15.4.-15.6.2017
 • BIOPÁSY - nejzazší termín pro založení následného biopásu

  15.6.2017
 • OČCH - konec ochrany proti zásahům

  15.6.2017
 • Konec podávání ŽOZ AEKO a EZ, ŽOZZ AEKO a EZ - zvýšení již zařazené výměry, snížení výměry AEKO, EZ - pokud došlo ke snížení výměry v období před podáním žádosti o dotaci

  15.5.2017
 • NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY - konec termínu pro seč + odklizení pokos. hmoty

  1.7.2017
 • OČCH - založení porostu - konec termínu

  16.6.-15.7.2017
 • Úhor - 2. mechan. operace

  1.-31.7.2017
 • Nutnost seče/pastvy + likvid. nedopasků: SAPS, EZ - T, G, R, LFA, NATURA

  31.7.2017
 • R- letní výsev zlepš. netrž. plodin.

  31.7.2017
 • Povinnost seče/pastvy na kultuře G a T: AEKO - G, T, pouze některé tituly!

  31.7.2017
 • S - prosvětlení korun ovo. stromů - konec období

  15.8.2017
 • V - mechan. údržba meziřadí a manipulač. prost. - konec období

  15.8.2017
 • IP ovoce - řez ovo. stromů + mechan. úprava meziřadí a manipul. prost. (konec období)

  1.6.-15.8.2017
 • IP RV - mechan. úprava meziřadí a manipul. prost.

  15.8.2017
 • "OTP - konec ponechání nepokos. ploch. OTP- případné přepásání na ""lučních titulech"""

  15.8.2017
 • R - Jahodník: první plečkování

  31.8.2017
 • S - mechan. údržba meziřadí a příkmenného pásu + odklizení biomasy.

  31.8.2017
 • KS - seč s odklizením biomasy nebo spasení pokryvu meziřadí a př. pásu

  31.8.2017
 • U - 3. mechan. operace

  1.-31.8.2017
 • IP ovoce a IP RV - konec termínu pro absolv. školení

  31.8.2017
 • OTP - likvidace nedopasků z první pastvy

  31.8.2017
 • NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY - konec termínu pro seč + odklizení pokos. hmoty

  15.9.2017
 • R - konec termínu pro výsev ozimé var. zlepš. netrž. plodin

  20.9.2017
 • T - konec kotrol. obd. intenzity chovu hospod. zvířat (obd. od 1. 6. - 30. 9.)

  1.6.-30.9.2017
 • R - Jahodník: sečení a odklizení nebo zmulčování biomasy

  30.9.2017
 • V- prosvětlení v zóně hroznů

  1.6.-30.9.2017
 • U - 4. mechan. operace

  1.-30.9.2017
 • SI – konec sledování + zaznam. údajů

  1.3.-30.9.2017
 • IP ovoce, IP RV - potvrzení o absol. školení na SZIF

  30.9.2017
 • IP ovoce, IP ZEJA - sledování + zaznam. údajů

  1.3.-30.9.2017
 • IP RV - prosvětl. keřů, odstraň. zálistků

  1.6.-30.9.2017
 • Konec kontrol. období intezity chovu hosp. zvířat

  30.9.2017
 • Konec kontrol. obd. povinnosti evidence DPB v LPIS

  30.9.2017
 • NATURA - Konec povinné evidence DPB v LPIS.

  30.9.2017
 • EZ - T, G, R - druhá seč +odklizení biomasy

  31.10.2017
 • Doručení elektron. opisu registru koní a el. deklarace chovu koní - odeslání na SZIF

  31.10.2017
 • R - Jahodník: druhé plečkování

  31.10.2017
 • U - 5. mechan. operace

  1.-31.10.2017
 • AEKO -druhá seč/pastva

  31.10.2017
 • R - sklizeň a odvoz ostatních plodin

  15.11.2017
 • OČCH - začátek termínu pro zapravení porostu plodin

  15.11.-31.12.2017
 • S - sklizeň produkce ovoce

  30.11.2017
 • OTP -likvidace nedopasků z druhé pastvy

  30.11.2017
 • T -Likvidace nedopasků v příp. celoroč. pastvy

  31.12.2017
 • R - sklizeň a odvoz zelenin/bylin

  31.12.2017
 • S, V, C, J - zajištění počtu životaschop. jedinců

  31.12.2017
 • OTP och.chřástala p., druhově boh, pastviny - pastva + likvidace nedopasků při celoroční pastvě

  31.12.2017
 • OČCH - konec termínu pro zapravení porostu plodin

  15.11.-31.12.2017
 • LFA - konec pětilétho závazku pro žadatele žádající o LFA poprvé v roce 2012

  31.12.2017