2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU

Cílem dotací v rámci těchto opatření je Vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství.