3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

Cílem dotací v rámci těchto opatření je zajištění vzdělávání, rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu, podpora mladých zemědělců, dosažení podstatných strukturálních změn v rámci sektoru zemědělství, zlepšení trvale udržitelného managementu podniku, rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu a zvýšení konkurenceschopnosti.