Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

OSA II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

OSA II je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny a udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy.

Jedná se o platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO) a platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

Více