Obsah sekce: Zpravodajství

1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

Cílem skupiny opatření je vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky, zajistitnaplnění závazků ČR v oblasti využití OZE