Aktuálně realizované programy

Zrozeno v EU

Nově schváleným propagačním programem, který se začal realizovat od prvního dubna 2019, je program „Zrozeno v EU“ předložený Agrární komorou České republiky. Ten volně navazuje na úspěšné programy z předchozích let: „Bílé plus. Mléko, velké plus pro vás” a „Bílé plus. Mléko a mléčné výrobky, velké plus pro vás“. Tentokrát půjde o propagaci zemědělství jako celku se zaměřením na vybrané komodity, jako jsou mléko, maso, ovoce, zelenina, oleje a víno.
Cílem programu je poskytování informací a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu. Program se bude realizovat po dobu tří let v České republice a na Slovensku. Sekundárním cílem je pak zvýšit povědomí o kvalitě, chutích, tradicích a rozmanitosti zemědělských a potravinářských produktů od českých a slovenských spotřebitelů.
Celkový rozpočet programu je 1 060 000 EUR (28,6 mil. Kč) z toho 70 % hradí EU, 30 % Agrární komora ČR jako žadatel. V rámci programu jsou plánované reklamy v televizi, tisku, na internetu, sociálních sítích, dále účast na veletrhu Země živitelka, vzdělávací výlety na farmy pro střední školy a informační akce spolu s ochutnávkami přímo ve školách.

EU MILKY WAY – EU MLÉČNÁ CESTA

Jedná se o program zaměřený na propagaci evropských mléčných výrobků na trzích třetích zemí, konkrétně na Libanon, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Cílem programu je poskytování informací a provádění propagačních opatření na podporu mléčných výrobků, jako jsou čerstvé mléčné výrobky, trvanlivé mléčné výrobky a sýry. Program reaguje na rostoucí mezinárodní obchodní poptávky po mléčných výrobcích a to zejména s ohledem na klimatické a ekonomické charakteristiky cílových zemí a v návaznosti na zrušení režimu mléčných kvót v zemích EU. Předkládající organizací je Českomoravský svaz mlékárenský (ČMSM). Program je financován z 50% EU, z 30% ČR a z 20% ČMSM. Program je tříletý a probíhá od února 2016 do února 2019. Celkově se uvažuje na realizaci projektu vynaložit finanční prostředky ve výši 5 190 018 EUR (140,1 mil. Kč). Realizace zahrnuje akce v místech prodeje, účast na výstavách a veletrzích, inzerci v časopisech, public relations, mise do výrobních závodů a mlékařské vzdělávací konference. Více informací o programu naleznete na eumilkyway.eu .

Ukončené programy