Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Propagační programy pro zemědělské produkty, spolufinancované z prostředků Evropské unie

Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy EU, má možnost využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci vlastních zemědělských výrobků. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských států. Od 1. 12. 2015 došlo k reformě propagačních opatření pro zemědělské produkty spolufinancovaných EU. Zde uvádíme hlavní principy těchto propagačních programů.

Více

Ke stažení