Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Propagace zemědělských produktů

Propagace zemědělských produktů je součástí opatření a podpor Společné organizace trhů.

Propagace zemědělských produktů je realizována prostřednictvím informačních a propagačních programů, které jsou prováděny příslušnými nařízeními Evropské legislativy a jejich cílem je otevřít možnosti zemědělcům v EU a širšímu potravinářskému průmyslu ve formě nových tržních příležitostí. Evropská komise tím pomáhá vybudovat podnikání ve stále více konkurenčním prostředí a zároveň vytváří nová pracovní místa.

Evropská komise vyhlašuje pro každý rok Roční pracovní program, v rámci kterého jsou upřesněny možnosti pro podání žádostí o propagační programy ve vztahu k jednotlivým zemědělským produktům, cílovým trhům a dalším možným kritériím včetně finančních alokací. Základní informace jsou dostupné na stránkách EK zde.

Roční pracovní program pro rok 2025 bude zveřejněn Evropskou komisí v listopadu 2024.

V souladu v Ročním pracovním programu bude v lednu/únoru 2025 zveřejněna Výzva k předkládání návrhů.

V rámci této Výzvy budou definovány další upřesňující informace včetně konečného termínu pro podávání návrhů, který se předpokládá v dubnu/květnu 2025.


V případě dotazů kontaktujte infolinku SZIF na telefonním čísle +420 222 871 871.

Ke stažení