Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Propagace zemědělských produktů


Propagace zemědělských produktů je součástí opatření a podpor Společné organizace trhů.

Propagace zemědělských produktů je realizována prostřednictvím informačních a propagačních programů, které jsou prováděny příslušnými nařízeními Evropské legislativy a jejich cílem je otevřít možnosti zemědělcům v EU a širšímu potravinářskému průmyslu ve formě nových tržních příležitostí. Evropská komise tím pomáhá vybudovat podnikání ve stále více konkurenčním prostředí a zároveň vytváří nová pracovní místa.

Evropská komise vyhlašuje pro každý rok Roční pracovní program v rámci kterého jsou upřesněny možnosti pro podání žádostí o propagační programy ve vztahu k jednotlivým zemědělským produktům, cílovým trhům a dalším možným kritériím včetně finančních alokací. Základní informace jsou dostupné na stránkách EK zde.

V případě roku 2023 byl Roční pracovní program zveřejněn EK dne 16. 12. 2022 a je k dispozici zde.

V souladu v Ročním pracovním program je vydávána také Výzva k předkládání návrhů, kterou EK zveřejnila dne 2. 2. 2023 na stránkách Evropské výkonné agentury (European Research Executive Agency – REA) a je k dispozici zde. V rámci této Výzvy jsou definovány další upřesňující informace včetně konečného termínu pro podávání návrhů.

V roce 2023 je termín pro podávání návrhů stanoven do 20. 4. 2023.

Konkrétní informace k Ročnímu pracovnímu programu a Výzvě k předkládání návrhů bude k dispozici v lednu 2024.

V případě dotazů kontaktujte Infolinku SZIF.

Infolinka

Tel: +420 222 871 871

Ke stažení