Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Propagační programy pro zemědělské produkty spolufinancované Evropskou unií


Propagační programy pro zemědělské produkty spolufinancované EU jsou nástrojem Společné zemědělské politiky určeným pro žadatele s cílem pomoci jim k otevření nových tržních příležitostí, nebo k upevnění stávající pozice na trhu zemědělských a potravinářských produktů. Propagační programy mohou být jednoduché (jeden nebo více žadatelů ze stejného členského státu) či složené (žadatelé z více členských států) zaměřené na vnitřní trh nebo na trhy třetích zemí. Doba realizace propagačního programu je 1 až 3 roky. Žadatel může být oborová, mezioborová organizace, organizace producentů a sdružení organizací producentů, subjekt zemědělsko – potravinářského odvětví (pokud byl členským státem pověřen výkonem veřejné služby v oblasti propagace a informování o zemědělských produktech). Je možné propagovat zemědělské produkty s výjimkou tabáku, zpracované produkty jako je chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a jiné pekařské výrobky, nápoje vyrobené z rostlinných výtažků, těstoviny, sůl, víno s označením moštové odrůdy, lihoviny s chráněným zeměpisným označením, produkty rybolovu a akvakultury spolu s dalšími produkty, produkty nesoucí označení CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné označení) a ZTS (zaručená tradiční specialita), logo EU pro ekologickou metodu produkce a vnitrostátních programy jakosti. V případě programů na propagaci vína a piva, které cílí na vnitřní trh, tyto kampaně mohou pouze informovat spotřebitele o programech kvality nebo o odpovědné konzumaci dotčených nápojů. Podrobnější informace k této podpoře naleznete ZDE: Podrobné informace k propagačním programům.

V případě jakýchkoliv dotazů k této podpoře můžete kontaktovat níže uvedené osoby:

Mgr. Helena Poláčková
referent oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace
Tel: +420 724 619 218
E-mail: propagace.eu@szif.cz

Ing. Dagmar Kučerová
referent oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace
Tel: +420 703 197 390
E-mail: propagace.eu@szif.cz

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení