Obsah sekce: Ke stažení

Finanční zdraví u žadatelů pro Operační Program RVMZ

Finanční zdraví žadatele Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je základní podmínkou přijatelnosti pro pokračování administrace žádosti. Finanční zdraví žadatele se bude hodnotit u opatření/podopatření:

  • 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům,
  • 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností,
  • 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing,
  • 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství,
  • 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb,
  • 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura,
  • 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství;

V odkazu Výpočet finančního zdraví uvádíme jednoduchý program v excelu pro orientační výpočet finančního zdraví žadatelů účtujících jak v jednoduchém (daňová evidence), tak v podvojném účetnictví (účetnictví), včetně instrukcí k zadávání dat.

Více