Obsah sekce: Zpravodajství

Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening)

Cílem je podpořit zemědělské postupy se zaměřením na oblasti klimatu a životního prostředí. Jako základní postupy byly vymezeny: diverzifikace plodin, zachování úrovně trvalých travních porostů a zřizování ploch v ekologickém zájmu. Podpora bude vyplácena formou příplatku o opatření SAPS.