Obsah sekce: Zpravodajství

HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

Horizontální plán rozvoje venkova „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů” obsahuje následující opatření, která jsou zpracována s odvoláním na příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agroenvironmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc.

Více