Obsah sekce: Ke stažení

OPATŘENÍ 2.4. INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH

Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

  1. zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek,
  2. zlepšení hygienických podmínek a jakosti výrobků,
  3. výroba vysoce jakostních výrobků,
  4. snížení nepříznivého vlivu na životní prostředí,
  5. vývoj a výroba nových výrobků, nové výrobní technologie,
  6. využití energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie),
  7. zavedení sortimentu nových druhů, jejichž produkce je v akvakultuře nízká nebo neexistuje a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré jako další nabídku trhu,
  8. modernizace pracovních postupů včetně aplikace fyzicky méně náročných a ergonomicky vhodnějších zařízení.

Více

Ke stažení