Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

odborný rada - referent Oddělení architektury ICT (Praha)

Datum podání přihlášek od: 05.12.2016
Datum podání přihlášek do: 04.01.2017

Požadavky

- ukončené magisterské studium v technickém nebo ekonomickém oboru
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost anglického jazyka (profesní úroveň odpovídající jazykové klasifikaci stupně B1 středně pokročilí)
- nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost v oboru ICT
- vhodné i pro absolventy


Popis práce

- Podílí se na tvorbě strategické a koncepční dokumentace rozvoje ICT Fondu.
- Definuje standardy, metodiky, pravidla řízení architektury ICT Fondu (mimo procesní vrstvu), dohlíží na jejich dodržování.
- Vytváří a dále udržuje modely architektury IS Fondu (napříč aplikační, datovou a technologickou architekturou, ve vazbě na procesní část) a odpovídající architektonické artefakty (katalogy, diagramy, matice, pohledy) architektury IS Fondu, ve svěřeném segmentu.
- Připravuje podklady v procesu schvalování realizace projektů rozvoje IS Fondu (mimo projekty provozního charakteru).
- Provádí architektonický dohled na průběh realizace projektů a změn IS, u toho zajišťuje potřebnou dokumentaci architektury IS Fondu.
- Spolupracuje s externími pracovníky, dodavateli a pracovníky dalších oddělení Fondu.
- Navrhuje a spravuje katalogy konfigurací, služeb, licencí a implementaci změn IS Fondu.


Očekáváme

- aktivní přístup k řešení svěřených úkolů
- zodpovědnost a spolehlivost


Nabízíme

- možnost profesního růstu (budete od začátku u tvorby popisu ICT architektury v nově vytvořeném oddělení)
- možnost podílet se na budování a rozvoji systému SAP
- získat jedinečné praktické zkušenosti z implementace IT řešení administrace dotací z národních a EU zdrojů
- zázemí stabilní akreditované platební agentury
- osobní odborné vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů
- garanci platového růstu
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí)
- stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den
- pružnou pracovní dobu
- notebook
- mobilní telefon i k soukromým účelům
- přátelský a inspirativní tým odborníků
- příjemné pracovní prostředí v centru Prahy


Další informace

- termín pro podání žádostí: do 4. 1. 2017
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky)
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada: referent Oddělení architektury ICT (SM/2016/335)".
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů, motivačním dopisem a životopisem