Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

odborný rada - referent Oddělení specifických kontrol (Praha)

Datum podání přihlášek od: 20.12.2016
Datum podání přihlášek do: 04.01.2017

Náplň práce

Referent zpracovává a aktualizuje metodiky pro kontroly ex-post v souladu se stanovenými předpisy. Vypracovává a aktualizuje Směrnice pro oblast kontrol ex-post projektových opatření PRV včetně Směrnic pro výběr vzorku a Směrnic na sankce a ukončování administrace pro PRV. Zajišťuje požadavky na aktualizaci SW v souvislosti s požadavky na metodiku pro kontroly ex-post a Technickou pomoc v PRV a provádí části vlastní administrace Technické pomoci v PRV (vyhotovování Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů) a Technické pomoci OP Rybářství. Zajišťuje obecné gesce v oblasti kontrol ex-post projektových opatření PRV. Provádí výběr vzorku ke KNM podle čl. 25 NK č. 65/2011, jeho vyhodnocení a aktualizaci metodiky KNM podle čl. 25 NK 65/2011 a zajišťuje aktualizaci SW. Provádí výběr vzorků ke kontrolám ex-post v PRV. Provádí fyzické kontroly ex-post u příjemců dotace u projektových opatření PRV. Zpracovává podklady pro Výroční zprávu o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků. Vyhledává a prověřuje kritická místa a rizikové oblasti v kontrolním procesu za účelem jeho optimalizace.

Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na ekonomiku nebo zemědělství
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 12., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí)
- stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den
- pružná pracovní doba
- přátelský a inspirativní tým odborníků
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- stabilitu zaměstnání

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 4. 1. 2017
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn zde
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada: referent Oddělení specifických kontrol (SM/2016/354)".
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů, motivačním dopisem a životopisem