Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

referent Oddělení architektury ICT, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 21.04.2017
Datum podání přihlášek do: 21.05.2017

Náplň práce

Referent Oddělení architektury ICT
- vytváří a zodpovídá za vytváření strategické a koncepční dokumentace v oblasti rozvoje ICT Fondu,
- definuje principy, standardy, metodiky, pravidla řízení architektury ICT a dohlíží na jejich dodržování,
- vytváří a dále udržuje modely architektury IS Fondu (napříč aplikační, datovou a technologickou architekturou, ve vazbě na procesní část) a odpovídající architektonické artefakty (popisy, diagramy, modely, dokumentace) architektury IS Fondu ve svěřeném segmentu,
- připravuje podklady v procesu schvalování realizace projektů rozvoje IS Fondu,
- podílí se na realizaci změn v projektech a IS Fondu a dohlíží nad prosazením architektonických zásad při realizaci těchto změn,
- stanovuje požadavky na dodavatele v oblasti rozvoje IS Fondu, provádí přípravu zadávacích připomínek a zadávacích dokumentací pro rozvojovou část IS Fondu,
- připravuje podklady k vyhodnocení nabídek dodavatelů a podklady k rozhodování,
- stanovuje SLA podmínky pro dodavatelské smlouvy na rozvoj ICT, podílí se na přípravě, uzavírání a údržbě těchto smluv,
- schvaluje realizaci a architekturu rozsáhlých projektů rozvoje IS Fondu (mimo projekty provozního charakteru).


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na Ekonomii, Elektrotechniku, telekomunikační a výpočetní techniku, Informatické obory nebo Speciální a interdisciplinární obory


Nabízíme

- systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí)
- stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den
- pružná služební doba
- přátelský a inspirativní tým odborníků
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- stabilitu zaměstnání
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu


Další informace

- termín pro podání žádostí: do 21. 5. 2017
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn zde (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky)
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo Výběrové řízení na služební místo odborný rada - referent Oddělení architektury ICT (SM/2017/71)".
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů, motivačním dopisem a životopisem