Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

ředitel Odboru legislativně právního, vrchní rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 28.07.2020
Datum podání přihlášek do: 12.08.2020

2. kolo

Náplň práce

Ředitel Odboru legislativně právního řídí, kontroluje a hodnotí práci organizačních útvarů v jím řízeném odboru a odpovídá za jejich činnost a výsledky jejich práce. Zajišťuje právní agendu SZIF z oblasti občanského, obchodního, správního a pracovního práva a práva EU a koordinuje právní služby v případných soudních sporech. Zajišťuje zpracování právních rozborů, stanovisek a výkladů právních předpisů. Dále zajišťuje zpracování smluv a kontrolu smluv. Zajišťuje zadávání veřejných zakázek (u VZMR pouze u vybraných rozpočtových položek). V rozsahu své funkce odpovídá za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a zdraví při práci a požární ochrany, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informací a dat a v oblasti prevence k eliminaci vzniku korupčního jednání a podvodů.

Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost 
- lustrační osvědčení u žadatelů narozených před 1. 12. 1971 
- aby žadatel splňoval profesní předpoklady dle § 57 odst. 5 zákona o státní službě
- znalost anglického jazyka v 1. znalostním stupni pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 15., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- stabilitu zaměstnání
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- jsme zprostředkovatelem karty MultiSport

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 12. 8. 2020
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo ředitel odboru - vrchní rada: ředitel Odboru legislativně právního (SM/2020/49)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů v žádosti), motivačním dopisem, životopisem a prací na téma uvedené v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení