Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Vojtěch Kopecký: vojtech.kopecky@szif.cz, tel. +420 724 160 113
Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

vedoucí Oddělení specifických kontrol, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 28.07.2022
Datum podání přihlášek do: 07.08.2022

Náplň práce

Vedoucí oddělení řídí, kontroluje a hodnotí činnosti v Oddělení specifických kontrol a odpovídá za výsledky práce přímo podřízených zaměstnanců. Koordinuje činnosti a spolupráci meziregionálními odbory SZIF a centrálním pracovištěm. Vykonává metodické činnosti v oblasti opatření PRV pro kontroly ex-post, pro výběr vzorku a na sankce a ukončování administrace pro Program rozvoje venkova. Provádí části administrace Technické pomoci PRV. Provádí výběr vzorku ke KNM a ke kontrolám ex-post v PRV podle NK č. 809/2014, včetně aktualizace metodiky analýzy rizik pro výběr vzorku ke KNM a vzorku k ex-post kontrolám. Vykonává  ex-post kontroly u příjemců dotace podle kontrolního řádu včetně vypořádání námitek. Zpracovává podklady pro hlášení nesrovnalostí za projektová opatření PRV a vytváří stanoviska pro Odbor legislativně právní SZIF pro zahájení řízení na vrácení poskytnuté dotace. Připravuje stanoviska za odbor a regionální odbory SZIF k různým auditním zprávám a jištěním v PRV (Odbor interního auditu a vnitřní kontrola, MZe, EK, NKÚ, MF atd.) včetně zajištění souhrnného vyjádření k plnění akceptovaných doporučení. Zajišťuje vypracování požadovaných údajů do kontrolních statistik pro EK v IS SZIF v rozsahu působnosti. Připravuje podklady a souhrnné materiály pro potřeby ostatních odborů a oddělení SZIF a Řídícího orgánu PRV. Provádí kontroly ex-post u příjemců dotace u projektových opatření PRV. Je oprávněn řídit služební vozidlo SZIF bez přiděleného řidiče v souvislosti s plněním úkolů. Zpracovává, kontroluje  a předává požadavky na úpravu IS pro opatření PRV.


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
- způsobilost k řízení motorových vozidel skupiny B
- lustrační osvědčení u žadatelů narozených před 1. 12. 1971
- splnění profesních předpokladů podle § 57 odst. 2 Zákona o státní službě


Nabízíme

- systemizovanou platovou třídu 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD)
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenkovou kartu - Kč 100/odpracovaný den 
- pružnou služební dobu 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- kartu plnou benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- SZIF je zprostředkovatelem karty MultiSport 

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 7. 8. 2022
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada: vedoucí Oddělení specifických kontrol (SM/2022/89)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz formulář v příloze), čestnými prohlášeními, motivačním dopisem a životopisem.