Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

referent Oddělení řízení ICT projektů, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 14.11.2022
Datum podání přihlášek do: 24.11.2022

Náplň práce

Referent vede a koordinuje ICT projekty v požadovaném počtu, čase, rozpočtu a kvalitě. Pracuje na přípravě, změnách a implementaci projektových metodik. Podílí se na optimalizaci identifikovaných pracovních procesů. Dodržuje ustanovení platných vnitřních předpisů.

V rámci role projektového manažera:
- zodpovědnost za plánování přidělených projektů v požadovaném rozsahu a kvalitě za
   podmínek stanovených příslušnou smlouvou,
- vedení a koordinace projektů Fondu v daném čase, rozpočtu a kvalitě,
- nastavení a realizace projektů dle smlouvy a interní metodiky pro řízení projektů,
- analýza klíčových požadavků,
- identifikace a řízení rizik projektů,
- komunikace se zúčastněnými stranami a zabezpečení hladké realizace projektů,
- řízení a koordinace práce mezi dodavateli/subdodavateli,
- reporting stavu projektu,
- vytváření a definování základních metodických postupů a procesů v rámci Fondu, zajištění 
   tvorby a správy metodiky řízení projektů ICT a řízení změn v organizaci,
- vytváření projektové dokumentace,
- příprava veřejných zakázek.

Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
- znalost legislativy, norem, standardů pro oblast ICT
- znalost metodik projektového řízení ICT projektů, výhodou prokazatelnost znalostí formou certifikátů
- znalost metodik a procesů řízení IT služeb
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
- znalost SAP
- praxe s řízením projektů výhodou

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou 
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenková karta v hodnotě 120 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- jsme zprostředkovatelem karty MultiSport 

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 24. 11. 2022
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada: referent Oddělení řízení ICT projektů (SM/2022/109)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz formulář v příloze), čestným prohlášením, kopií OP, motivačním dopisem a životopisem