Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

kontrolor, rada/odborný rada (Olomouc)

Datum podání přihlášek od: 22.11.2022
Datum podání přihlášek do: 02.12.2022

Náplň práce

Kontrolor přijímá od příjemců dotace žádosti o proplacení u projektových opatření Programu rozvoje venkova a OP Rybářství. Provádí administrativní a fyzické kontroly projektů v rámci PRV a OP Rybářství. Výsledky kontrol vyhodnocuje, zadává je do informačního systému a kompletuje veškerou dokumentaci z provedené kontroly. Při kontrolách projektů spolupracuje s kontrolními orgány ČR a EU a nezávislými hodnotiteli. 


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
výhodou je:
- znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a k činnosti Fondu
- znalost práce na PC (MS Office)
- komunikativnost a schopnost pracovat samostatně i v kolektivu


Nabízíme

- systemizovanou platovou třídu 12., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou  (obsazujeme 2 služební místa)
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna  
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance 
- stravenkovou kartu 120 Kč/odpracovaný den 
- pružnou služební dobu 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- benefitní kartu Edenred (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- kartu Multisport

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 2. 12. 2022
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na  2 služební místa rada/odborný rada: referent Regionálního odboru - kontrolor (SM/2022/113-114)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz formulář v příloze), čestným prohlášením, motivačním dopisem a životopisem.