Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

právník Oddělení právní služby HRDP a PRV, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 13.01.2023
Datum podání přihlášek do: 28.01.2023

Náplň práce

Vyřizuje právní agendu z oblasti práva EU, správního, občanského, obchodního práva. Provádí výklad právních předpisů ČR a právních předpisů EU, které se týkají činnosti SZIF. Zpracovává stanoviska k odvoláním, přezkumům, obnově řízení, zpracovává zahájení správních řízení o vrácení dotací a rozhodnutí ve správním řízení. Posuzuje návrhy právních předpisů a zpracovává návrhy prováděcích právních předpisů. Připravuje a vypracovává návrhy smluv, připomínkuje se. Zpracovává právní rozbory sporných případů. Poskytuje právní rady v souvislosti s činností SZIF. Zastupuje SZIF u soudů při řešení soudních sporů. Koncipování podání, žalob, odvolání, návrhů na výkon rozhodnutí v soudním řízení správním, občanském soudním řízení a insolvenčním řízení.Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na obor Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Nabízíme

- systemizovanou platovou třídu 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance 
- stravenky v hodnotě 120 Kč/odpracovaný den 
- pružnou služební dobu
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- benefitní kartu Edenred (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu, vzdělávání)
- kartu Multisport


Další informace

- lhůta pro doručení žádostí: do 28. 1. 2023 
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané  uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada: právník Oddělení právní služby HRDP a PRV  (SM/2023/12)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz Žádost), motivačním dopisem, životopisem a čestným prohlášením