Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 8/2022

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411
Mgr. Milada Svobodová: milada.svobodova@szif.cz, tel. +420 703 197 130

referent Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu, rada/odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 16.03.2023
Datum podání přihlášek do: 05.04.2023

Náplň práce

Referent celostátně koordinuje, stanovuje a aktualizuje metodické postupy pro činnost platební agentury podle nařízení Komise v přenesené pravomoci v oblasti vydávání vývozních a dovozních licencí pro oblast zemědělství. Provádí konzultační a poradenskou činnost SZIF v oblasti vývozních a dovozních licencí v oblasti zemědělství a v oblasti podpor na produkty v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Vytváří a realizuje programy informování a prezentace činnosti SZIF. Administruje režim vydávání vývozních a dovozních licencí v oblasti zemědělství a režim podpor na produkty v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol v souladu s platnou legislativou EU a ČR.


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
výhodou:
- znalost práce s legislativou ČR a EU
- výborná znalost práce na PC

Nabízíme

-- systemizovanou platovou třídu 12., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou 
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna  
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance 
- stravenkovou kartu 120 Kč/odpracovaný den 
- pružnou služební dobu 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- kartu Edenred (příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- kartu MultiSport 

Další informace

- lhůta pro doručení žádostí: do 5. 4. 2023
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada: referent Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu (SM/2023/39)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz Žádost), čestným prohlášením, motivačním dopisem a životopisem.