Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 8/2022

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411
Mgr. Milada Svobodová: milada.svobodova@szif.cz, tel. +420 703 197 130

referent Oddělení metodiky zakázek a Technické pomoci, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 21.11.2023
Datum podání přihlášek do: 12.12.2023

Náplň práce

Metodik pro oblast veřejné podpory vykonává:

- poradenskou a konzultační činnost pro žadatele Programu rozvoje venkova, zemědělských Národních dotací a OP Rybářství v oblasti veřejné podpory (kontrola propojenosti podniků, mikro/malý/střední/velký podnik, podpora de minimis atp.),
- koordinuje, kontroluje a vykonává školení a poradenskou činnost pro zaměstnance regionálních odborů SZIF v oblasti veřejné podpory,
- vyhodnocuje a metodicky řídí kontrolní činnosti na regionálních odborech SZIF,
- koordinuje a zpracovává vypořádání připomínek vnitřních a vnějších auditů, řeší odvolání žadatelů pro oblast veřejné podpory,
- zpracovává a aktualizuje vnitřní směrnice v návaznosti na oblast veřejné podpory a na nastavené gesce v oddělení,


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
znalost legislativy k oblasti veřejné podpory výhodou
- práce s PC (MS Word, Excel, Power Point, SAP výhodou)
- pečlivost, svědomitost
- schopnost samostatné práce i spolupráce v týmu
- komunikativní, asertivní osobnost se schopností učit se nové věci


Nabízíme

- systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů + motivující osobní ohodnocení, zařazení do platového  stupně podle započtené praxe
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenková karta - 120 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- stabilita zaměstnání
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- jsme zprostředkovatelem karty MultiSport

Další informace

- lhůta pro doručení žádostí: do 12. 12. 2023
způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada: referent Oddělení metodiky zakázek a Technické pomoci (SM/2023/154)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz Žádost), čestným prohlášením, motivačním dopisem a životopisem.