Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 8/2022
Příloha č. 1 k Služebnímu předpisu generálního ředitele č. 8_2022

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411
Mgr. Milada Svobodová: milada.svobodova@szif.cz, tel. +420 703 197 130

referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 08.07.2024
Datum podání přihlášek do: 29.07.2024

Náplň práce

Zpracování a aktualizace metodiky k administraci opatření Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Spolupráce na tvorbě a aktualizaci Pravidel pro jednotlivá opatření Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Metodické vedení a poradenská činnost pro zaměstnance RO SZIF a místních akčních skupin, včetně jejich školení. Informování veřejnosti, zejména místních akčních skupin, k oblastem ve své gesci. Vyhledávání, prověřování a vyhodnocování kritických míst a rizikových oblastí v procesu administrace podpor a kontrol na základě zjištěných nedostatků za účelem jejich zobecnění a úpravy metodických pokynů. Spolupráce při zajišťování a zpracování souhrnných materiálů a přehledů (včetně statistik a návazných reportů) za Intervenci LEADER v rámci SP SZP. Spolupráce při poskytování informací a vypracovávání stanovisek v rámci auditních misí EK a EÚD. V souvislosti s plněním úkolů je oprávněn řídit služební vůz SZIF bez přiděleného řidiče.


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenkový paušál v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- jsme zprostředkovatelem karty MultiSport 

Další informace

- lhůta pro doručení žádostí: do 29. 7. 2024
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada: referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce (SM/2024/69)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz formulář v příloze), čestným prohlášením, životopisem, motivačním dopisem.