Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka

Cílem dotačního opatření je podpořit chovatele dojnic. Žádost lze podat na dojnice registrované na hospodářství žadatele k 31. březnu 2015.