Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.2.3. Lesnická infrastruktura

Podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

Ke stažení