Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.3. Lesnicko-environmentální platby


Cíle opatření
 • Zvýšení environmentální hodnoty lesů
 • Trvale udržitelné využití lesní půdy
 • Zlepšení životního prostředí a krajiny

  V rámci tohoto opatření je navrhováno jedno podopatření: Zlepšování druhové skladby lesních porostů.

  Charakteristika podopatření
  Základní charakteristikou podopatření je důsledné naplňování základní strategické priority Národního lesnického programu (NLP)-obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření.

  Cíle podopatření
  Posílením zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu, optimálním využíváním produkčního potenciálu stanoviště. Pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby, zajistit udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů.

  Legislativa
  Podmínky lesnicko-environmentálního opatření jsou upraveny v nařízení vlády 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Ke stažení