Obsah sekce: Ke stažení

EVIDENCE HOSPODÁŘSTVÍ PODLE OBJEKTŮ URČENÝCH K CHOVU EVIDOVANÝCH ZVÍŘAT

Evidence objektů příslušejících k hospodářství navazuje na primární registr hospodářství vedený pověřenou osobou (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) jako součást ústřední evidence hospodářských zvířat vedené v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon). Aktualizace evidence objektů se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Na webových stránkách Ministerstva zemědělství je k nahlédnutí metodický postup k aktualizaci evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat, kde jsou uvedeny veškeré informace pro chovatele. Metodický pokyn je dostupný zde.

Ke stažení