Obsah sekce: Ke stažení

EVIDENCE PĚSTOVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ODRŮDY

Povinnost evidence pěstování geneticky modifikované odrůdy je stanovena v § 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je upravena vyhláškou č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy.

Geneticky modifikované neboli transgenní rostliny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál pomocí genových technologií (genového inženýrství). Tyto rostliny se vyznačují různými specifickými vlastnostmi, mezi které patří zejména odolnost vůči škůdcům nebo tolerance k neselektivním herbicidům.

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství je k nahlédnutí dokument Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR, kde jsou uvedeny veškeré informace k pěstování geneticky modifikované odrůdy. Dokument je dostupný zde.