Obsah sekce: Zpravodajství

Kontrola pomocí monitoringu (MACH)

Státní zemědělský intervenční fond chystá nový způsob kontroly pozemků. Využije k tomu nový družicový systém pro sledování (monitoring) zemědělských ploch. Převzato z anglického monitoring approach - zkráceně MACH.


CO JE TO MACH A KDY ZAČNE?

Zpracovaná data sentinelu Copernicus

Jedná se o nový způsob jak ověřit, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity a byly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotací. Ověření je založeno na vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země, zejména z družic Sentinel 1 a 2.

MACH může z části nahradit kontrolu na místě. Pomocí monitoringu lze v této chvíli například ověřovat: sklizeň hlavní plodiny, posekání travního porostu, určení hlavní plodiny.

Spuštění nového systému se předpokládá pro Jednotné žádosti podané v roce 2022. Zpočátku se bude týkat pouze vybraných opatření a z toho plynoucí skupiny žadatelů.


CO NOVÉHO PŘINESE MACH PRO ŽADATELE?

Hlavním komunikačním kanálem bude Portál farmáře SZIF, kde bude možné sledovat průběžné výsledky kontrol pomocí monitoringu, a to téměř v reálném čase. Žadatel bude mít možnost na ně reagovat a případně upravit svou žádost a tím v některých případech předejít možné penalizaci.

Portál farmáře SZIF bude dále nabízet další informace užitečné i pro vlastní potřebu žadatele. Žadatel si bude moci v rámci interaktivního mapového okna zobrazit veškeré snímky jeho pozemků a výsledky kontrol pomocí monitoringu, a to až dva roky zpětně.

Novinkou je využití geotagovaných fotografií, tj. fotografií s určeným místem pořízení, jako důkazního materiálu. V praxi to znamená, že žadatel vyfotí svůj pozemek pomocí nové aplikace (SZIF nabídne zdarma ke stažení) a fotografii zašle na SZIF k posouzení.

Z výše uvedeného vyplývá, že vzájemná komunikace mezi žadatelem a SZIF je důležitá k efektivnímu fungování kontrol pomocí monitoringu.


Více se dozvíte v jednotlivých kapitolách:


Hlavní výhody MACH:

Možnost sledování průběžných výsledků dává žadatelům šanci na ně reagovat téměř v reálném čase a včas komunikovat se SZIF.

Zasílání upozornění na blížící se termín těm žadatelům, u kterých ještě nebylo potvrzeno splnění podmínky.

Prevence chyb v žádosti - systém upozorní žadatele na nalezené chyby ještě před vydáním rozhodnutí o dotaci. Ten může chybnou deklaraci opravit podáním změnové žádosti, a tím se vyhnout udělení sankce za chybnou deklaraci.

Nahrazení kontrol na místě pro vybrané podmínky, které bude možné monitorovat. Kontroly pomocí monitoringu jsou časově méně náročné jak pro zemědělce, tak pro SZIF.

Spravedlivější přístup, skrze kontrolu všech žadatelů. Nevybírá se již vzorek ke kontrole, jako je tomu doposud u kontrol na místě.

Využití dat i pro vlastní potřebu. Žadatel bude mít k dispozici veškeré snímky a doplňující informace k nim za libovolné období až dva roky zpětně.


Zdroj foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO