Mapa projektů PRV 2014-2020

Chcete se inspirovat žadateli, kteří získali finanční podporu na realizaci svých projektů z Programu rozvoje venkova 2014–2020? Podívejte se na mapu, kterou pro Vás vytvořil tým Celostátní sítě pro venkov.

MAPA PROJEKTŮ PRV 2014–2020

Pokud jste i Vy úspěšným žadatelem a chcete ukázat ostatním, jak Program rozvoje venkova 2014–2020 pomáhá v k rozvoji českého zemědělství a venkova, kontaktujte koordinátory Celostátní sítě pro venkov: Seznam pracovníků CSV (SZIF).