Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná opatření 2015

V souvislosti s prodloužením ruského zákazu dovozu některých zemědělských produktů z Evropské unie (EU) do 5. srpna 2016 bylo dne 8. srpna vydáno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1369/2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny.

Dle nového nařízení je podpora pro producenty ovoce a zeleniny v ČR vyčleněna opět na celkové množství 3 000 tun produktů. Mimořádná opatření zahrnují stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralého ovoce a zeleniny. Podpora se vztahuje na producenty rajčat, mrkve, zelí, paprik, květáku, brokolice, okurek salátových a nakládaček, hub, jablek, hrušek, švestek, bobulovin, stolních hroznů, kiwi, sladkých pomerančů, klementinek, mandarinek, citrónů a nově také broskví a nektarinek.

Nařízení obsahuje maximální částky podpory na stahování z trhu pro bezplatné rozdělení pro produkty, které nejsou uvedeny v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

Ministerstvo zemědělství ČR stanovilo maximální částky podpory na nesklízení a sklízení nezralého ovoce a zeleniny i částky podpory na stahování z trhu i s jiným určením produktů.

Finanční podporu mohou využít jak organizace producentů, tak i producenti, kteří nejsou jejich členy. Pěstitelé budou svůj záměr moci využít pro výše uvedená opatření oznamovat SZIF na formuláři „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“. Na základě oznámení bude provedena kontrola na místě, jejíž výsledek bude podkladem pro následnou žádost o podporu.

Formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“ včetně přílohy (ke stažení zde) žadatel zašle na Fond elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo emailem na adresu: podatelna@szif.cz.

Předběžná oznámení budou přijímána do 30. dubna 2016 dle novely NV č. 318/2008 Sb.. Při překročení notifikovaného množství 3 000 t bude výše podpory upravena koeficientem. V případě, že k 30. dubnu 2016 nebude notifikované množství 3 000 t vyčerpáno, bude termín přijímání předběžných oznámení prodloužen do 30. června 2016 podle nařízení Komise (EU) č. 2015/1369.

S cílem poskytnout žadatelům podrobné informace a seznámit je blíže s celým procesem administrace, byla k chystaným mimořádným opatřením zpracována příručka, která je k dispozici ke stažení zde

Více

Ke stažení