Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná opatření 2016

Vzhledem ke stále trvajícímu zákazu dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny, z Unie do Ruska a jeho další rozšíření i na Turecko, existuje riziko narušení trhu. Nejistota ohledně obnovení zákazu by mohla u řady produktů tohoto odvětví negativně ovlivnit zahájení sezóny. Aby se předešlo závažnému a dlouhodobému narušení trhu, vydala Komise dne 10. června 2016 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921, ve kterém prodlužuje dočasná mimořádná podpůrná opatření s použitelností od 1. července 2016.

Více

Ke stažení