Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná opatření 2016 - prasnice/dojnice

V souvislosti s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1853 a nařízením vlády č. 366/2015 Sb., byla stanovena dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby.

Dle nového nařízení by podpora chovatelů prasnic a dojnic kompenzuje nízké výkupní ceny mléka a vepřového masa, tedy dopady související s ruským embargem i zrušením mléčných kvót. Chovatelé obdrží podporu podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR) v celkové výši 604,2 milionu korun.

Základním kritériem pro získání podpory je počet alespoň 3 prasnic nebo 3 dojnic evidovaných v IZR k 31. srpnu 2015. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanovilo Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů a jejich celkového počtu zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks zvířat. Výši sazby zveřejnil SZIF 29. února 2016 v sekci "Zpravodajství".

Žádosti administruje SZIF. Jejich příjem byl již ukončen, zemědělci je mohli zasílat od 15. do 31. ledna 2016 nejjednodušší a nejrychlejší způsob podání žádostí byl prostřednictvím Portálu farmáře, dále bylo možné zasílání přes e-podatelnu, datovou schránku nebo v listinné podobě.

Podporu proplatí SZIF nejpozději do 30. června 2016, předpokládá se však rychlejší vyřízení. V souvislosti s tímto opatřením Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (provozovatel ústřední evidence zvířat) rozeslala všem chovatelům prasnic a dojnic výzvu k provedení kontroly správnosti a úplnosti stavu evidence zvířat k 31. srpnu 2015. Cílem je minimalizovat možné chyby nebo nepřesnosti ve stavu evidence zvířat, zrychlit zpracování žádostí a výplatu podpor.

Ke stažení