Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná opatření 2023

MIMOŘÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA ZEMĚDĚLSKÝM ODVĚTVÍM POSTIŽENÝM ZVLÁŠTNÍMI PROBLÉMY, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA HOSPODÁŘSKOU ŽIVOTASCHOPNOST ZEMĚDĚLCŮ V ROCE 2023

Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích postižených dopady ruské agrese na Ukrajině a na jejich stabilizaci s cílem zajistit nediskriminační postavení českých pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele a českých producentů mléka na jednotném evropském trhu.

Legislativně vychází z prováděcího Nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 a Nařízení vlády č. 306/2023 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023.

Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR.

Mimořádná podpora bude poskytována na následující zemědělská odvětví:

  • pro pěstitele ovoce
  • pro pěstitele zeleniny
  • pro pěstitele chmele
  • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí

Příjem žádostí bude probíhat do 31.10.2023 (začátek příjmu žádostí - 16.10.2023).

Výši sazby SZIF zveřejní do 30.11.2023.

Podpora na jednotlivá odvětví bude vyplacena nejpozději do 31.1.2024.

Ke stažení