Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

V souvislosti s nařízením Komise (EU) č. 2016/1613 a nařízením vlády č. 365/2016 Sb., se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, v platném znění.

Podpora byla poskytnuta podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR) v celkové výši 559,2 mil. Kč.

Základním kritériem pro získání podpory byl počet alespoň 3 ks prasnic nebo 3 ks dojnic evidovaných v IZR k 30. 9. 2016. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanovilo Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů a jejich celkového počtu zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby byla určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks zvířat.

Výši sazby SZIF zveřejnil dne 15. 12. 2016 ZDE.

Administraci žádostí provedly jednotlivé RO SZIF.

Příjem žádostí probíhal v období od 15. 11. 2016 do 25. 11. 2016.

Byla vydána všechna rozhodnutí o přidělení dotace a u vybraných žadatelů byly ukončeny kontroly na místě.

SZIF ukončil příjem informací o splnění závazku dle § 7 nařízení vlády č. 365/2016 Sb., které žadatelé předkládali do 30. 6. 2017. Tyto informace jsou v současné době ověřovány. S žadateli, kteří nesplnili podmínky nařízení vlády č. 365/2016 Sb., bude zahájeno správní řízení o vratce dotace v souladu s § 11a zákona č. 256/2000 Sb.

Ke stažení