Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2022

MIMOŘÁDNÁ PODPORA NA PŘIZPŮSOBENÍ PRO PRODUCENTY V ZEMĚDĚLSKÝCH ODVĚTVÍCH V ROCE 2022

Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu.

Legislativně tato podpora vychází z Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR. Předpokládá se, že celkově bude poskytnuto 831 764 tis. Kč.

Mimořádná podpora bude poskytována na následující opatření:

  • na chov prasnic
  • na chov kuřat chovaných na maso
  • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka
  • pro pěstitele jablek
  • pro pěstitele konzumních brambor

Výši sazby SZIF zveřejní do 15. 8. 2022

Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022.

Ke stažení