Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.1. Místní akční skupina

Místní akční skupiny (MAS) jsou místní partnerství, které mají připravené integrované územní strategie rozvoje venkova, disponují dostatečnou administrativní kapacitou a schopnostmi zajistit realizaci jednotlivých projektů v rámci realizace Strategického plánu Leader.
MAS předkládají Strategický plán leader (SPL), který vznikl nejlépe komunitním plánováním a zaměřuje se na vybraná témata rozvoje venkova, která jsou důležitá pro území dané MAS. MAS realizují SPL prostřednictvím opatření (podopatření, záměrů) Os PRV I, II, III.

Více

Ke stažení