Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.


• Veřejné zakázky


Kontaktní údaje

Ing. Božena Salamánková
referent Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Tel: + 420 703 197 400
E-mail: bozena.salamankova@szif.cz

Ing. Barbora Santos de Santana
referent Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Tel: +420 703 197 399
E-mail: Barbora.SantosdeSantana@szif.cz

Ing. Jitka Beckwith
referent Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Tel: +420 703 178 106
E-mail: Jitka.Beckwith@zif.cz

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení