Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná opatření 2020

Stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlá omezení volného pohybu osob vedla k významným změnám ve struktuře poptávky po mléku a mléčných výrobcích a přesunula se k základním potravinám na úkor speciálních mléčných výrobků. V důsledku toho se odvětví mléka a mléčných výrobků potýká s hospodářskými potížemi, jež zemědělcům způsobují finanční obtíže a problémy s peněžními toky. Jelikož souběžně přichází sezónní vrchol produkce mléka, očekává se, že ceny mléka a mléčných výrobků se dále sníží.
Na základě výše uvedených okolností lze tyto události kvalifikovat jako období závažné tržní nerovnováhy.
S cílem přispět k vyvážení situace v odvětví mléka a mléčných výrobků v tomto období přistoupila Evropská komise dne 30. 4. 2020 k vydání Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/599, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Více

Ke stažení