Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mimořádná podpora na snížení produkce mléka 2016

S cílem zvrátit dlouhodobě zvyšující se produkci mléka na evropském i světovém trhu, řešit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a maximálně omezit propad cen mléka, vyhlásila Evropská komise dočasnou mimořádnou podporu zaměřenou na snížení produkce mléka.

Evropská komise vyčlenila rozpočet ve výši 150 mil EUR, přičemž podporováno je snížení produkce mléka dodané prvnímu kupujícímu (přímý prodej je z podpory vyloučen). V celkovém množství se jedná o snížení produkce mléka v rámci EU ve výši 1,07 mil. tun. Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. Pro přepočet na Kč bude použit směnný kurz v den vstupu nařízení Komise v platnost. Mimořádná podpora bude poskytována v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016, o poskytování podpory na snížení produkce mléka.

Oprávněným žadatelem o mimořádnou podporu je producent mléka, který:

  • dodává mléko prvnímu kupujícímu,
  • realizoval dodávku mléka v červenci 2016,
  • dodával prvnímu kupujícímu mléko v „referenčním období“ a
  • sníží svoji produkci mléka v „redukčním období“ oproti referenčnímu období minimálně o 1 500 kg, nejvýše však o 50% množství mléka dodaného v referenčním období.
   
Podrobné informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele v sekci "ke stažení".

Ke stažení