Obsah sekce: Zpravodajství

Národní dotace

Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady cílených programů celou řadu potřebných aktivit. Těmito dotačními programy přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

Na základě ustanovení § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, byl Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) pověřen, aby pro Ministerstvo zemědělství prováděl administraci žádostí o dotace, které jsou výhradně financované z národních zdrojů podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“, v rozsahu Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Dále byl na základě této Dohody SZIF pověřen k provádění administrace řešení mimořádných událostí (povodně, sucho atd.), k provádění administrace řízených rozlivů a ke statistickému zjišťování dat (žňové zpravodajství). SZIF je prostřednictvím regionálních pracovišť ( Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) ) především příjemcem žádostí.

Více