Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Národní dotace

Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady cílených programů celou škálu potřebných aktivit. Dotačními programy přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Spektrum dotačních programů pro rok 2020 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech. Škála dotačních programů zahrnuje oblast živočišné i rostlinné výroby, programy podporují potravinářskou výrobu, umožňují pořádání vzdělávacích akcí, prezentací výsledků práce. Finanční prostředky z národních zdrojů podporují činnosti nevládních organizací a jejich zastupování v mezinárodních organizacích, podporují účast na mezinárodních výstavách, veletrzích, zvyšují povědomí o českém zemědělství a potravinářství.

Více

Ke stažení