Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

10.D.
Podpora evropské integrace nevládních organizací

Účelem dotace je zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory integrace v rámci EU prostřednictvím podpory vstupu, členství, zastoupení členství a činnosti českých stavovských agrárních nevládních organizací případně jejich řádných nebo přidružených členů v mezinárodních nevládních organizacích a orgánech a organizacích Evropské unie, které jsou vyjmenovány v Zásadách.

Ke stažení