Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

10.E.a.
Podpora České technologické platformy pro potraviny

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí s důrazem na malé a střední podnikání z oblasti výroby potravinářských produktů. Jedná se o zajištění informační a propagační činnosti sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy a zapojení do národních i evropských struktur zejména Evropské technologické platformy Potraviny pro život.

Ke stažení