Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

10.E.c.
Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních i evropských struktur a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020. Jedná se o informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a zemědělskou a podnikatelskou praxí z oblasti ekologického zemědělství a produkce.

Ke stažení