Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

10.E.d.
Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií (Rostliny pro budoucnost)

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních i evropských struktur, a plnění odborně příslušných cílů Strategické výzkumné agendy. Jedná se o informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a zemědělskou a podnikatelskou praxí z oblasti biotechnologií. Odborná činnost se odehrává na základě Strategické výzkumné agendy.

Ke stažení