Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

10.E.e.
Podpora České technologické platformy pro zemědělství

Podpora činnosti technologické platformy, uvedená v Implementačním akčním plánu, zaměřená na šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v ČR a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Dále podpora dlouhodobé strategie udržitelnosti, s přihlédnutím k vývoji evropského zemědělského sektoru. Propojení s evropskou technologickou platformou, v oblasti aplikovaného výzkumu a zemědělské praxe a posílení pozitivního dopadu na resort zemědělství, včetně přínosu pro spotřebitele.

Ke stažení